Sts-organisationsudvikling


 

Sts-organisationsudvikling er en netværksbaseret virksomhed bestående af proceskonsulenter med en bred erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund (økonomi, HR, org.psykologi, ledelse). Flere med en tæt kontakt til de højere læreanstalter og forskningsmiljøer. I relation til de arbejdsopgaver som løses for Sts-organisationsudvikling, er det dog en dyb kobling til praksis der er altafgørende. 

Sts-organisationsudvikling løser typisk opgaver for mindre eller mellemstore virksomheder - inden for kompetence felterne:

                      - lederudvikling

                      - ledelse af forandring

                      - organisationsudvikling

                      - strategisk tænkning/udvikling

                      - vision, værdier og kultur 

                      - coaching af både grupper og enkeltpersoner

                      - professionelt bestyrelsesarbejde

                     

Netværket dækker geografisk hele Danmark og koordineres/administreres rent praktisk af  Sts-Management, som også normalt tager sig af de indledende gensidigt orienterende kontakter - selvfølgelig helt uforpligtende for begge parter.

Kontakt chefkonsulent Viggo Pagh via nedenstående tlf. eller mail for yderligere information.         

                       Sts-Management
                       Sortmosevej 1, Løvet
                       8740 Brædstrup 
                    
                       Tlf:  +45 2612 5330

                       vip@sts-org.dk

 

 

sts-org.dk

www.sts-org.dk